• Regulamin zakupu

Właścicielem strony o adresie internetowym www.pilkigolfowe.pl jest firma TOMA MARKETING z siedzibą: 34-206 Krzeszów 355A, nr NIP 5511441469. Sprzedawcą w sklepie on-line o adresie internetowym www.pilkigolfowe.pl jest firma PETPOLONIA M.KOCZOT, A.TOMA SP.JAWNA z siedzibą: 34-205 Stryszawa 178C, nr NIP 5521417260.

 Zasady zakupu

 1. Do zakupów w sklepie internetowym upoważnione są zarówno Firmy – Przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne nie posiadająca działalności gospodarczej.
 2. Warunkiem koniecznym przy zakupie jest podanie poprawnych danych adresowych, numeru telefonu i adresu e-mail w celu potwierdzenia realizacji zamówienia lub zgłoszenia dodatkowych pytań lub informacji.
 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia od poniedziałku do piątku od godz. 09:00 do 17:00.
 4. Dokonując zakupu w sklepie internetowym pod adresem www.pilkigolfowe.pl Klient zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji zamówienia dokonanego on-line.
 5. Firma TOMA MARKETING jako właściciel sklepu oraz Dystrybutor PETPOLONIA na serwisie  www.pilkigolfowe.pl nie ponszą odpowiedzialności za czas realizacji dostawy przesyłki przez kuriera.

Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotami transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w PLN (złotych polskich).
 3. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu zawierają podatek VAT (ceny brutto).

Płatność

Akceptowane formy płatności w sklepie internetowym pilkigolfowe.pl

 1. kartą kredytową przez system płatności Blue Media lub Dotpay: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 2. przelewem internetowym przez system płatności Blue Media lub Dotpay
 3. gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki (tzw. pobranie)
 4. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w siedzibie Firmy
 5. w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia należność za towar będzie zwracana tą samą drogą jaką nastąpiła wpłata.

Wysyłka towaru

 1. Towar wysyłamy w ciągu 48 godz. (2 dni) roboczych od momentu zaksięgowania się pieniędzy na koncie lub złożeniu zamówienia z opcja wysyłki za pobraniem. Zastrzegamy sobie prawo do realizacji zamówień zgodnie z terminem dokonanej wpłaty, dlatego zamówienia będą realizowane w kolejności zgodnie z datą zaksięgowanej wpłaty. W przypadku wyczerpania się zasobów towaru, informację o realizacji będziemy kierować na podany w zamówieniu adres e-mail.
 2. W przypadku dużych zamówień lub pojawiających się przerwach w dostawach od producentów, na które niestety nie mamy wpływu, termin dostawy zamówionych przez Klienta towarów może wynieść od 5 do 14 dni roboczych (licząc od momentu zaksięgowania zapłaty na naszym koncie). Ewentualne informacje o utrudnieniach z dostawą będą przekazywane drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail.
 3. Towar dostarczany jest kurierem DPD, DHL lub InPOST. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeśli firma kurierska nie będzie w stanie dostarczyć towaru zakupionego w sklepie. Towar można odebrać również w siedzibie naszej Dystrybutora PETPOLONIA we wskazanym magazynie lub biurze handlowym.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Firmy TOMA MARKETING i PETPOLONIA nie monitorują i nie weryfikują informacji na temat wieku swoich klientów i współpracowników. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani zakupów świadczonych przez nasz sklep bez wiedzy swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

Reklamacja i zwroty

 1. W przypadku jakichkolwiek niezgodności otrzymanego towaru z dokonanym zamówieniem Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
 2. W przypadku otrzymania uszkodzonego towaru spowodowanego przez firmę kurierską, Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
 3. W przypadku nieterminowej dostawy towaru przez firmę kurierską, Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
 4. Reklamacje rozpatrywane są do 30 dni roboczych od otrzymania pisemnej reklamacji jeśli wina leży po stronie Firmy.
 5. W przypadku reklamacji dotyczących dostawy przez firmę kurierską termin rozpatrzenia reklamacji może być dłuższy niż 30 dni roboczych, nie będzie on dłuższy jednak niż 40 dni roboczych.
 6. Reklamacje prosimy przesyłam na adres e-mail: sklep@pilkigolfowe.pl lub pocztą na adres Dystrybutora tj. PETPOLONIA 34-205 Stryszawa 178C.
 7. Odpowiedz na reklamację będzie odesłana tą samą drogą jaką została złożona.
 8. Zwroty towarów, czyli możliwości odstąpienia od umowy zakupu wynosi 14 dni od momentu dostarczenia  przesyłki.
 9. Zwroty powinny być ustalone z obsługą pilkigolfowe.pl i zaakceptowane do zlecenia.
 10. Koszt zwrotu pokrywa Klient. Po otrzymaniu zwróconego towaru zostanie dokonay zwrot należności tym samym kanałem płatności jakim zapłacono za jego zakup. Zwrot nastąpi do 2 dni roboczych, plus czas jaki przewiduje usługodawca systemów płatności.
 11. Zwrot winien odbyć się firmą kurierską zgodnie z zachowaniem odpowiednich standardów dostawy lub osobiście.
 12. Przyjmowane są tylko towary w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym, w oryginalnym opakowaniu bez śladów użytkowania.
 13. Nie są przyjmowane zwroty sprzedanych towarów jak używane piłki golfowe - lake balls oraz driving range balls.


Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. PETPOLONIA jako sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne towaru na zasadach określonych w art. art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego, oraz doprecyzują Państwo informację odnośnie terminu rozpatrzenia reklamacji (14 dni).
 2. Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.
 4. Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Postanowienia końcowe

Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.

 1. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na stronie pilkigolfowe.pl
 3. Zawartość internetowego sklepu nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 02.03.2000r. Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.